Рекламирай

Рекламен формат Разположение Импресии Уникални цена/месец
Размер 1190 х 150 px Начална страница 360000 290000 300лв
Категория 270000 240000 200лв 
Имоти 350000 320000 100лв 

Ротирането на един банер е до 33% на рекламна позиция. Всички данни са на месечна основа. Цените са без ДДС.