Условия на ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на национална платформа за безплатно споделяне на недвижими имоти  www.brea.bg

 

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между “Интер Брокер” ООД- София, ЕИК:175213038, гр.София, ул. "Г. С. Раковски "76,  и лицата - ползватели на услугите на сайта www.brea.bg.

 

2. brea.bg е национална платформа за безплатно споделяне на недвижими имоти във България.

 

brea.bg е собственост на “Интер Брокер” ООД- София, ЕИК:175213038.

 

В настоящите Общи условия “Интер Брокер” ООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта brea.bg.

 

3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си brea.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на brea.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

 

4. Данните и информацията, получени от сайта brea.bg, са собственост на “Интер Брокер” ООД и могат да се ползват за търговска и служебна дейност или предоставяни на трети лица само от упълномощени от “Интер Брокер” ООД субекти..

 

I.          ОБЯВИ

 

1. Обявите в brea.bg са класифицирани в 2 рубрики – „Продажби” и „Наеми”.

 

2. Потребителите на сайта могат да публикуват безплатни  обяви в www.brea.bg

 

Brea.bg има право да налага ограничения относно публикуваните обяви. Тези ограничения могат да са свързани с: корекция на текста на обявата или част от нея, срок на присъствие в сайта, корекция на снимките, цената или др.

 

3. Една обява следва да съдържа информация само за един обект на оферта. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета във формата за записване на обява, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание.

 

4. Текстовете и изображенията към всяка обява трябва да отговарят на тематиката на сайта.

 

Текстовете и изображенията в обявите не може да съдържат скрита или явна реклама, освен свързана с предмета на обявата. Текстовете и изображенията в обявите не може да съдържат обидни и/или дискриминационни квалификации.

 

5. Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия се изтриват.

 

6. Сайтът brea.bg има право да забрани публикуването на обяви от определени телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в brea.bg.

 

7. “Интер Брокер” ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви.

 

Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклами се носи от лицето, което ги е публикувало. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или в рекламата не се съдържа подвеждаща или невярна информация.

 

8. Всяка обява може да бъде коригирана, изтрита или деактивирана. Корекцията на информацията в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line).

 

9. За всяка публикувана обява потребителя задава срок на валидност, през който обявата ще бъде активна и видима от всички потребители в brea.bg.

 

Срокът на валидност може да бъде 28 дни. След изтичане на зададения срок обяватасе деактивира и се съхранява в профила на потребителя, като неактивна обява. Неактивната обява може да бъде повторно активирана.

 

10. Информация за вече изтрити обяви не се съхранява.

 

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от “Интер Брокер” ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива.

 

Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

 

2. “Интер Брокер” ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да се съобразяват с тях.

 

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

 

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта www.brea.bg и “Интер Брокер” ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимотов Р.България законодателство.

 

III. "Бисквитки" – Cookies

 

"Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите интернет страницата на brea.bg.

 

“Интер Брокер” ООД и сайта brea.bg използват „бисквитки“ единствено, за да събират информация относно ползването на нашите сайтове, с цел по-бързото Ви иденфициране и предоставяне на услуги.

 

www.brea.bg

 

BulgarianRealEstateAdvertising

 

2017