€3 500 000
цена на имота
  • Площ 82000кв. м
  • Етаж
  • Тип имот Промишлено строителство

Описание

Местоположение:

     Обектът е с площ от 82 дка. и е част от бившата консервна фабрика “Вида плод”. Същият е разположен в югозападната част на града – в обособената западна промишлена зона и граничи:
          от изток – с обект “Мелница”  и с търговски комплекс “Аско Деница” – неработещи;
          от запад – със завод за водни помпи –работещ с 30% от капацитета си;
          от север – с обект “Винпром” – неработещ;
          от юг – с ж.п. линията за София.

                                                                                                                                              Вид и описание на имота:

      На територията на обекта са изградени следните основни сгради:
       -  административна – на четири етажа, мазе, 34 стаи, 9 тоалетни, баня и умивалня;
       -  кухненски блок – кухня и столова;
       -  цехове /бивши/ - “Стерилен”, “Вакуумен” и “Соков”;
       -  складове – за готова продукция, за експедиция и за амбалаж;
       -  собствена ж.п. линия с площадка за товаро - разтоварна дейност;
       -  автопарк, външна тоалетна, барче, два броя кантари за товарни МПС и др.
Тези сгради са елементи от новата фабрика и са построени след 1960г. Съществуват и няколко сгради от старата фабрика-построени около 1948г., които са полуразрушени и не могат да бъдат използвани.

     През 2008г. обектът е разделен на четири УПИ-та, както следва:

УПИ 10971.513.75 с площ 7022 кв.м. с предназначение за производствено-складова база;
УПИ 10971.513.76 с площ 56 838 кв.м. с предназначение за производствено-складова база;
УПИ 10971.513.77 с площ 4264 кв.м. с предназначение за надлез;
УПИ 10971.513.78  с площ 14 256 кв.м. с предназначение за производствено-складова база.

    При което 12 бр. от негодните за използване сгради са деактувани и обявени за разрушаване – до момента са съборени осем от тях. 


Описание на сградния фонд:

I. Административни и обслужващи сгради:    
 
Административна сграда масивна, четириетажна със стоманобетонна конструкция със ЗП 303,10 кв. м., находяща се в североизточната част на описания имот, която се състои от по седем помещения на етаж - канцеларии и сервизни помещения и мазе под част от сградата.
Масивна едноетажна сграда - столова със стоманобетонна конструкция и ЗП 333,50 кв. м, находящ се в североизточната част,  която се състои от следните помещения - столова, кухня, две миялни помещение и сервизни помещения.
Масивна едноетажна сграда - склад към столовата със ЗП 54 кв. м., находяща се в североизточната част, която се състои от две складови помещения, хладилна камера, сервизни помещения и мазе под част от сградата.
Масивна едноетажна сграда - магазин със ЗП 101,20 кв.м, находяща се североизточната част, която се състои от две помещения.
Масивна едноетажна сграда - КПП със ЗП 12,30 кв.м,  находящ се в североизточната част,   която се състои от едно помещение при съседи на описаната група сгради: от север имот с кадастрален №4368 на "Новоселска гъмза" АД Видин; от изток - незастроено място надлез на бул. „Панония“ и имот с кадастрален №904 на "Витапрод" АД – Костинброд; от юг незастроено място и Стерилен цех; от запад - незастроено място.  

II. Стерилен цех:

Масивна едноетажна сграда - Стерилен цех, със стоманобетонна конструкция и ЗП 3010 кв. м., находящ се в югоизточната част, която се състои от едно производствено помещение „Хале”, Хладилник за плодове, Лаборатория, сервизни помещения и рампа, с мазе под цялата сграда.
Масивна триетажна сграда със стоманобетонна конструкция и ЗП 1462.30 кв. м., находящ се в югоизточната част, която се състои от: Първи етаж – две производствени помещения  /„халета”/; Втори етаж- три канцеларии и склад; Трети етаж – една канцелария, салон /клуб/; склад, с мазе под част от сградата.
Масивна двуетажна сграда – конфитюрно отделение, със стоманобетонна конструкция и ЗП 218.90 кв. м., находяща се в югоизточната част, която се състои от едно производствено „хале”.
Масивна едноетажна сграда „Хунистер” със ЗП 791 кв. м., находяща се в югоизточната част, която се състои от едно производствено „хале”.
Масивна едноетажна сграда „Палетизатор” със ЗП 315.50 кв. м., находяща се в югоизточната част, която се състои от едно производствено „хале”.
Масивна едноетажна сграда-канцелария към Хунистер” и „Палетизатор” със ЗП 26.90 кв. м., находяща се в югоизточната част, която се състои от едно помещение.
Масивна едноетажна сграда със ЗП 186.20 кв. м., находяща се в югоизточната част, която се състои от едно производствено хале и рампа.
Навес със стерилен цех със ЗП 427.80 кв. м., находяща се в югоизточната част.
Масивна едноетажна сграда склад за готова продукция със стоманобетонна конструкция със ЗП 3112 кв. м., находяща се в южната, която се състои от складово помещение „хале”, канцелария, работилница и рампа, до съседи: групата сгради, представляващи „Стерилен цех” – от север незастроено място, от изток – незастроено място и надлез на бул. „Панония“, от юг - незастроено място и ж. п. линия, от запад – вакуумен цех.

III. Вакуумен цех:

Масивна едноетажна сграда - Вакуумен цех със ЗП 1699.60 кв. м., находяща се в югозападната част, която се състои от две производствени помещения /халета/, навес, две складови помещения, канцеларии и рампа, ведно с мазе под сградата.
Масивна двуетажна сграда със ЗП 66.70 кв. м., находяща се в югозападната част, която представлява част от халето по т. II. 1.
Масивна едноетажна сграда със ЗП 125.50 кв. м., находяща се в югозападната част, която се състои от две складови помещения.
Масивна двуетажна сграда със ЗП 349.70 кв. м., находяща се в югозападната част на описаният имот №945, която се състои от  производствено хале на първия етаж и канцеларии разположени на втори етаж.
Масивна двуетажна сграда със ЗП 248.60 кв. м., находяща се в югозападната част, която представлява част от производствено хале на вакуумен цех.
Масивна едноетажна сграда със ЗП 75.80 кв. м., находяща се в югозападната част, която се състои от едно производствено помещение /хале/.
Масивна двуетажна сграда със ЗП 1144 кв. м., находяща се в югозападната част, която се състои от едно производствено хале на първи етаж и цех за тенекиени изделия  на втория етаж, ведно с мазе под сградата.

IV. Цех за сокове:

Масивна едноетажна сграда – Цех за сокове със ЗП 1533.40 кв. м., находяща се в северозападната част, която се състои от едно производствено помещение /хале/, канцеларии, склад, съблекалня и сервизни помещения.
Масивна едноетажна сграда – склад за готова продукция със ЗП 639.80 кв. м., находяща се в северозападната част, която се състои от едно складово помещение /хале/ и канцелария.
Масивна едноетажна сграда – ремонтна работилница със ЗП 36.50 кв. м., находяща се в северозападната част, която се състои от три помещения.
Масивна едноетажна сграда – склад за амбалаж със ЗП 794.40 кв. м., находяща се в северозападната част, която се състои от едно складово помещение /хале/ и канцелария, до съседи на група сгради, представляващи цех за сокове, от север – навес – танково депо и имот на «Новоселска гъмза» АД, от изток – незастроено място, от запад – сгради – автотранспорт.

V. Сгради – автотранспорт:

Масивна едноетажна сграда – гараж със ЗП 617 кв. м., находяща се в северозападната част, която се състои от три двуместни, две едноместни и едно триместно халета, в т.ч. една клетка – работилница, плюс две канцеларии.
Масивна сграда – склад със ЗП 51.60 кв. м., находяща се в западната част, която сграда се състои от две помещения, до съседи на групата сгради – север – склад за амбалаж №9 на скицата, ог изток – цех за сокове, от юг – незастроено място, от запад – «Випом» АД.

VI. Други сгради:

Навес - кантар със ЗП 143.5 кв. м., находяща се в северозападната част.
Масивна едноетажна сграда – кантар със ЗП 11.20 кв. м., находяща се в северозападната част, която се състои от едно помещение.

Покажи още

Детайли

  • Етажност:
  • Тип строителство: ЕПК
  • Година на строеж:

Особености

Местоположение на имота